Psychoterapeutické centrum Nevěšhlavu

Specializovaná psychoterapeutická péče pro mladé dospělé v Brně

O nás

Mgr. Katarína Durkáčová

Jsem psycholožka a psychoterapeutka, supervizorka ve výcviku. Pocházím ze Slovenska a psychologii jsem vystudovala v Brně na Masarykově univerzitě. Před založením psychoterapeutického centra Nevěšhlavu jsem působila ve zdravotnictví a vyučovala psychologii na Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém. Věnuji se převážně kognitivně-behaviorální terapii, která vychází z předpokladu, že to, jakým způsobem přemýšlíme a jednáme má zásadní dopad na to, jak se cítíme. KBT je velmi univerzální, její účinnost byla prokázana stovkami výzkumů u různých potíží. Jako psychoterapeut budu vyhovovat klientům, kteří si chtějí porozumět a naučit se dovednosti, které jim umožní nejenom překonat aktuální nesnáze, ale i zvýšit svoji životní spokojenost a odolnost vůči stresu do budoucna. 

Mgr. Aleš Šťastný

Jsem psycholog s pětiletou praxí v oblasti psychoterapie a v posledních třech letech jsem se zaměřoval zejména na práci s klienty závislými na alkoholu, lécích a hazardní hře. Jednooborovou psychologii jsem vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně. V současné době nadále pracuji s lidmi se závislostmi a také pracuji jako psycholog v bezpečnostních sborech. Terapeutický výcvik jsem absolvoval ve směru gestalt terapie. Ta zdůrazňuje zejména přítomnost a jedinečnost pohledu na svět každého z nás. Velkou výzvou, ale také odměnou, pro mě v terapii bývá společné nalezení autenticity s klientem, k níž může být občas velmi těžké najít cestu, nejen ve vztahu k druhým, ale také ve vztahu k sobě.

Mgr. Veronika Krátká

Vystudovala jsem Sociální pedagogiku a poradenství na Masarykově univerzity v Brně, kde jsem absolvovala i dvouletý obor Arteterapie. Ta mě nadchla natolik, že jsem se rozhodla si své vzdělání prohloubit ve čtyřletém psychoterapeutickém vycviku systemicko-transformační terapie dle Virginie Satirové. Učení Virginie Satirové se snažím předávat také studentům v rámci přednášek na Filosofické fakultě MU v předmětu Komunikace v poradenské práci. Mimo svůj profesní život jsem především matka dvou holčiček, manželka, dcera, kamarádka, sestra, snacha, švagrová, teta. Všechny tyto role mě jako psychoterapeuta velmi ovlivnily, i když jinak, než studium, kurzy nebo výcviky. Myslím si, že díky tomu Vám můžu nabídnout osobní a laskavý přístup, pochopení pro rozmanité životní situace a respekt k Vaší jedinečnosti.

Mgr. Barbora Palatová

Vzdělání v oboru psychologie jsem získala na FF MU v Brně. V současnosti jsem frekventantkou výcviku v kognitivně-behaviorální psychoterapii (Mezinárodní institut KBT Odyssea) a pracuji pod supervizí zkušených odborníků. Absolvovala jsem také výcvik v komplexní krizové intervenci a své znalosti a dovednosti kontinuálně rozvíjím v dalších odborných oborových kurzech. Mimo soukromou poradenskou praxi aktuálně působím také v organizaci Práh jižní Morava, z.ú., která poskytuje podporu lidem s různými druhy a stupni duševního onemocnění a jejich blízkým. Věnuji se práci s dospělými a dospívajícími, kteří prochází náročným obdobím, potýkají se s psychickými obtížemi (u sebe či v blízkém okolí) nebo si přejí dosáhnout změny v některé oblasti svého života. Terapeutické služby nabízím také v angličtině.

S čím se na nás můžete obrátit

„Jsem pod strašným tlakem, neustále ve stresu a unavený/á.“
„Pomalu budu končit školu a netuším kam chci,
aby se můj život ubíral dál.“
„Mám za sebou rozchod, který se mnou hodně zamával.“
„Můj psychiatr mi doporučil vyhledat psychoterapii.“
„Z nějakého důvodu se mi nedaří ve vztazích.“
„Někdy mám dojem, že nic nemá smysl.“
„Mívám stavy, kdy nemůžu popadnout dech, svírá mě na hrudi a mám dojem, že snad umřu.“
“Chtěl bych pracovat na své sebeúctě a sebevědomí.”
„Bojím se hodně věcí, špatně v noci spím,
jsem v neustálém napětí.“
„Mám fyzické potíže, o kterých mi lékař řekl,
že jsou následkem stresu.“
“Blízcí mi říkají, že mám problém s alkoholem.”
„Mám před sebou důležité rozhodnutí, chci se poradit.“
“Procházím léčbou neplodnosti a je to pro mě velmi náročné.”
“Někdy se cítím hrozně osaměle,
jako bych se neměl na koho obrátit.”
“V mém životě se teď událo hodně změn,
ne nutně negativních, ale potřebuji podporu.”

Sledujte nás na Instagramu