Psychoterapeutické centrum Nevěšhlavu

Specializovaná psychoterapeutická péče pro mladé dospělé v Brně, Praze a online

O nás

Mgr. Katarína Durkáčová

Jsem psycholožka, psychoterapeutka, mentorka a supervizorka ve výcviku, držitelka evropského psychoterapeutického certifikátu. Pocházím ze Slovenska a psychologii jsem vystudovala v Brně na Masarykově univerzitě. Před založením psychoterapeutického centra Nevěšhlavu jsem působila ve Fakultní nemocnici Brno a Psychiatrické nemocnici Brno a vyučovala psychologii na Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém v Brně. Ve své praxi se specializuji převážně na KBT neboli kognitivně-behaviorální terapii mladých dospělých, které trápí úzkostné poruchy a psychosomatické potíže. Základem mé práce je respekt klientovy autonomie a jeho role jako odborníka na svůj život. Mojí vášní je destigmatizace psychického zdraví, které se věnuji na svém instagramovém účtu @neveshlavu. Část svého času věnuji supervizní a mentoringové podpoře mladších kolegů. Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii, ČSKBT a Evropské asociace pro psychoterapii. 

Mgr. Kateřina Vozáryová

Jsem psycholožka a frekventantka výcviku v gestalt psychoterapii. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii, absolvovala jsem řadu odborných kurzů a stáží. V minulosti jsem působila v Pedagogicko-psychologické poradně, kde jsem se věnovala psychologickému poradenství pro děti, dospívající i jejich rodiče. Poté jsem pracovala v Psychologické poradně se zaměřením na psychoterapii v online formě, mými klienty byli převážně dospělí. Nyní se věnuji terapeutické práci s dospívajícími i dospělými v oblasti seberozvoje a podpory svého duševního zdraví, vztahových problémů, emoční nestability či úzkostných a depresivních stavů. Při práci s klienty je pro mě důležitý především pevný terapeutický vztah založený na důvěře a přijetí klienta v jeho aktuální životní situaci (v tom, co se odehrává tady a teď). Coby partner v terapeutickém procesu pomáhám klientům pozorovat, všímat si a porozumět vlastním pocitům, myšlenkám a tělesným vjemům. Podporuji zejména klientovu důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti, zodpovědnost, kreativitu a osobní růst. Terapeutické služby poskytuji osobně i online. Jsem kandidátním členem České asociace pro psychoterapii.

Mgr. Petra Fialová

Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, absolvovala psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a řadu kurzů. Před prací v Nevěšhlavu jsem kromě vlastní praxe pracovala ve Společnosti Podané ruce s lidmi se závislostí, problémovým užíváním a s jejich blízkými.Zaměřuji se na téma poznání sebe sama a seberozvoj, vztahová témata, závislosti a úzkostné poruchy. V terapii s klienty zkoumáme a snažíme se porozumět jejich situaci v kontextu jejich životního příběhu. Zjišťujeme, co ve svém životě opravdu chtějí, a co jsou zvnitřněné nároky okolí. Součástí terapie je například propojování myšlenek, emocí a tělesného prožívání, práce s všímavostí či nalézání a upevňování nových způsobů myšlení a chování. V tom všem hledáme podpůrné zdroje, z kterých může klient čerpat. Rámcem celé terapie je práce s laskavostí k sobě samému bez nároku na okamžitou změnu.Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii a řídím se jejím etickým kodexem. Zároveň jsem zapojena do programu péče o duševní zdraví pojišťoven, v rámci kterého můžete čerpat finanční příspěvek na psychoterapii.  

Mgr. Barbora Palatová

Jsem psycholožka a frekventantka výcviku v kognitivně-behaviorální psychoterapii. Absolvovala jsem výcvik v komplexní krizové intervenci a své znalosti a dovednosti kontinuálně rozvíjím v dalších odborných oborových kurzech. V minulosti jsem působila v organizaci Práh, která poskytuje podporu lidem s různými druhy a stupni duševního onemocnění a jejich blízkým. Věnuji se práci s dospělými, kteří prochází náročným obdobím, potýkají se s psychickými obtížemi nebo si přejí dosáhnout změny v některé oblasti svého života. Terapeutické služby nabízím osobně i online, a také v angličtině. Jsem členem České společnosti KBT a kandidátním členem České asociace pro psychoterapii. / After completing my MA in Psychology and a year-long course in crisis intervention, I have begun training in cognitive-behavioural psychotherapy. I now work under the supervision of senior psychotherapists and continue to develop my skills through other specialised courses. In my counselling practice, I focus on working with adults who are currently going through a difficult period, struggling to cope with mental health issues, or who wish for a change in some areas of their lives. I offer sessions in English, both online and face-to-face. I am a member of ČSKBT (Czech Society for Cognitive-Behavioural Therapy) and a candidate member of ČAP (Czech Association for Psychotherapy).

S čím se na nás můžete obrátit

„Jsem pod strašným tlakem, neustále ve stresu a unavený/á.“
„Pomalu budu končit školu a netuším kam chci,
aby se můj život ubíral dál.“
„Mám za sebou rozchod, který se mnou hodně zamával.“
„Můj psychiatr mi doporučil vyhledat psychoterapii.“
„Z nějakého důvodu se mi nedaří ve vztazích.“
„Někdy mám dojem, že nic nemá smysl.“
„Mám před sebou důležité rozhodnutí, chci se poradit.“
„Chtěl bych pracovat na své sebeúctě a sebevědomí.“
„Bojím se hodně věcí, špatně v noci spím,
jsem v neustálém napětí.“
„Mám fyzické potíže, o kterých mi lékař řekl,
že jsou následkem stresu.“
„Mívám stavy, kdy nemůžu popadnout dech, svírá mě na hrudi a mám dojem, že snad umřu.“
„Procházím léčbou neplodnosti a je to pro mě velmi náročné.”
„Někdy se cítím hrozně osaměle,
jako bych se neměl na koho obrátit.”
„V mém životě se teď událo hodně změn,
ne nutně negativních, ale potřebuji podporu.”

Sledujte nás na Instagramu