Časté dotazy

Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychoterapeutem a psychiatrem?

Psychologem se stává ten, kdo na vysoké škoke vystuduje magisterský obor psychologie. Získává tak titul Mgr. a je odborníkem na lidskou psychiku. Může se pak uplatnit v marketingu, sociálních službách, public relations, ve výzkumu a podobně. Díky znalosti psychodiagnostických metod se dále může podílet na výběru vhodných uchazečů o specifické pracovní pozice, jako jsou policisté, soudci nebo vojáci. Pouze část psychologů pracuje ve zdravotnictví nebo sociálních službách, kde se profilují v práci s psychickými potížemi.

Když lidé hledají psychologa, často vlastně hledají psychoterapeuta. Psychoterapeut je absolvent vysokoškolského studia, nejčastěji psychologie nebo medicíny a příbuzných oborů. Po studiích absolvoval ještě několikaletý psychoterapeutický výcvik. Nejčastěji bývají psychoterapeuti i psychology, ale není to pravidlem. Psychické potíže léčí za pomocí rozhovoru, který je prostředkem změny prožívání a chování.

Psychiatr je naopak absolvent vysokoškolského studia medicíny s titulem MUDr., který se v klinické práci profiluje v oboru psychiatrie. Psychické potíže léčí předepsaním léků nebo jinou biologickou léčbou.

Jak probíhá první sezení?

Na prvním sezení většinou klienti vlastními slovy popíší, s čím přicházejí a co chtějí od terapie získat. Málokdo má jasnou představu, co chce říct, a to je v pořádku. Terapeut se pak doptá na to, co považuje za důležité a na základní informace o klientovi. Snaží se poznat problém, se kterým klient přichází, i jeho samotného. Pokud klienti ještě nemají zkušenost s terapií, sdělí jim v krátkosti principy práce. Pak většinou společně definují cíl terapie a domlouvají se na dalších sezeních. Většina klientů dochází na sezení pravidelně; několika málo klientům ale stačí jen jedna schůzka.