Časté dotazy

Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychoterapeutem a psychiatrem?

Psychologem se stává ten, kdo na vysoké škoke vystuduje magisterský obor psychologie. Získává tak titul Mgr. a je odborníkem na lidskou psychiku. Může se pak uplatnit v marketingu, sociálních službách, public relations, ve výzkumu a podobně. Díky své znalosti psychodianostických metod se dále může podílet na výběru vhodných uchazečů na specifické pracovní pozice jako jsou policajti, soudci nebo vojáci. Pouze část psychologů pracuje ve zdravotnictví nebo sociálních službách, kde se profilují k práci s psychickými potížemi.

Když lidi hledají psychologa, často vlastne hledají psychoterapeuta. Psychoterapeut je absolvent vysokoškolského studia, nejčastěji psychologie nebo medicíny a příbuzných oborů. Po studiích absolvoval ještě několikaletý psychoterapeutický výcvik. Nejčastěji bývají psychoterapeuti i psychology, ale není to pravidlem. Psychické potíže léčí za pomocí rozhovoru, který je prostředkem změny prožívání a chování.

Psychiatrem je naopak absolvent vysokoškolskho studia medicíny s titulem MUDr., který se v klinické práci profiluje na psychiatrii. Psychické potíže léčí předepsaním léků nebo jinou biologickou léčbou.

Jak probíhá první sezení?

Na prvním sezení většinou klienti vlastními slovy řeknou s čím přicházejí a co chtějí od terapie získat. Málokdo má jasnou představu, co chce říct, a to je v pořádku. Terapeut se pak doptá na to, co považuje za důležité a na základní informace o klientovi. Snaží se poznat problém, se kterým klient přichází, i jeho samotného. Pokud klienti ještě nemají zkušenost s terapií, sdělí jim v krátkosti principy práce. Pak většinou společně definuji cíl terapie a domlouvají se na dalších sezeních. Většina klientů dochází na sezení pravidelně, několika málo klientům ale stačí i jedna schůzka.