Domluvit si termín

Méně známé příznaky deprese

12.6.2019

Když si představíme člověka s depresí, je to pravděpodobně někdo velmi smutný, nemá zájem o okolní dění, neprožívá radost. Je pesimistický ohledně budoucnosti, jí buď velmi málo, nebo moc. To samé platí pro spánek, někdy lidí s depresí spí málo, někdy prospí půlku dne a stejně jsou pak unaveni. Depresi máme často spojenou i s myšlenkami na sebevraždu. Hodně mých klientů a studentů se ale pravidelně podivuje nad tím, co všechno s lidmi ještě deprese dělá. Má totiž mnohem víc tváří: 


Podrážděnost a hněv

Podrážděnost je jedním z příznaků deprese u dětí a dospívajících. U dospělých jí diagnostický manuál mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) vynechává, ale podle nejnovějších dat, polovina až dvě třetiny dospělých lidí trpících depresí zároveň uvádí, že mají problémy s hněvem. Podrážděnost se může projevovat jako náchylnost k vyvolávání hádek, sarkastický humor, zvýšená kritičnost, nadávky. Člověk má najednou dojem, že všichni všechno dělají blbě. To, jestli je hněv součástí deprese rozhoduje kulturní kontext, temperament a schopnost emoční regulace nemocného.


Pocity viny a snížené sebehodnocení

Jak jsem zmínila výše, deprese neovlivňuje jenom to, jak se cítíme. Mění i způsob uvažování, obrací naši pozornost k domnělým selháním nebo neštěstím a přesvědčuje nás, že to byla naše vina. Cokoliv uděláte, jste neudělali dost dobře, zase je to Vaše chyba. V případě těžkých depresí může pocit viny přerůst až do bludných rozměrů, kdy si člověk může myslet, že způsobil přírodní neštěstí nebo jinou katastrofu, která je objektivně zcela mimo jeho kontrolu. Pocit viny je jedním z příznaků, které popisuje i diagnostický manuál MKN-10. 


Prokrastinace

Chronické odkládání souvisí s dalším příznakem deprese - sníženou vůlí. Všichni do jisté míry prokrastinujeme, někdy více, někdy méně. S depresí se ale i malé úkoly můžou zdát jako nepřekonatelné, nesplnitelné, nadmíru těžké. Cokoliv uděláte nemá smysl, co v kombinaci s častou únavou způsobuje odkládání.


Poruchy pozornosti a paměti

Kognitivní poruchy jsou rovněž jedním z příznaků deprese v MKN-10. Konkrétně se jedná o sníženou schopnost soustředění a zhoršení krátkodobé paměti. Existuje pro to několik důvodů. Jedním z nich je, že deprese negativně ovlivňuje naši rychlost zpracovávání podnětů - stihneme si toho z okolí všimnout méně a tím pádem si i méně zapamatovat. Další zdrojem zhoršené pozornosti je pak to, že lidi díky depresi často uvíznou v negativním vnitřním monologu, který odvádí jejich pozornost od vnějšího světa.


Deprese je jedním z nejčastějších psychických onemocnění i všech onemocnění na světě vůbec. Každý z nás má v životě asi 20% šanci, že si na vlastní kůží depresi zažije. Pokud máte dojem, že Vy nebo někdo z Vašich blízkých může trpět depresí, obraťte se na kteréhokoli psychologa, psychoterapeuta nebo psychiatra v místě svého bydliště. Deprese je dobře léčitelná. 


Pokud máte otázky nebo podněty k článku, budu ráda za Vaši zprávu na katarina@neveshlavu.cz

Mgr. Katarína Durkáčová